Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia  29 stycznia  2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego.
PDFRozporządzenie PLW w Strzelcach Op.- odstrzał sanitarny dzików.pdf

Wersja XML