Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Stanowisko do samospisu

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie utworzono stanowisko do dokonania samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
  Data publikacji: 24-09-2020 13:10
 • Spotkanie informacyjne - przypomnienie

  Brak opisu obrazka
  Urząd Gminy Kolonowskie wraz z Firmą PROMAG serdecznie zapraszają mieszkańców i przedsiębiorców Gminy na spotkanie  dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej.
  Data publikacji: 24-09-2020 07:38
 • Zaproszenie do udziału w konkursie

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Powiat w wehikule czasu".
  Data publikacji: 21-09-2020 14:50
 • Wspieramy najlepszych III

  Brak opisu obrazka
  W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
  Data publikacji: 17-09-2020 16:28
 • Spotkanie informacyjne

  Brak opisu obrazka
  Urząd Gminy Kolonowskie wraz z Firmą PROMAG serdecznie zapraszają mieszkańców i przedsiębiorców Gminy na spotkanie  dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej.
  Data publikacji: 15-09-2020 08:14
 • Powszechny Spis Rolny 2020 - listy

  Brak opisu obrazka
  W załączeniu listy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego - w sprawie Spisu Rolnego 2020: PDFList Prezesa do os. prawnych (1).pdf PDFList Prezesa do os. fizycznych (2).pdf
  Data publikacji: 11-09-2020 13:20
 • Zaproszenie na konferencję PPK

  Brak opisu obrazka
  Wojewoda Opolski Adrian Czubak, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Opole, 30.09.2020 godz. 11:00 Opolski Urząd Wojewódzki
  Data publikacji: 11-09-2020 13:15
 • Wymiana źródeł ciepła - przypomnienie!

  Brak opisu obrazka
  Gmina Kolonowskie rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj.  na: pompę ciepła kocioł na biomasę spełniający wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu ogrzewanie gazowe ogrzewanie olejowe ogrzewanie elektryczne Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła proszeni są o złożenie deklaracji (będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia), w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie. Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kolonowskie zewnętrznych środków dofinansowania  oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie. W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające minimum 34% / nawet 60% kosztów inwestycji. W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym). Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Kolonowskie przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu). DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA  31.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie. UWAGA! TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 15 WRZEŚNIA 2020 R.!!! WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 4611140 DOCXdeklaracja-woli-przystapienia-do-projektu-z-zalacznikami_08.08.2020.docx
  Data publikacji: 07-09-2020 12:20
 • Maskuj się!

  Brak opisu obrazka
  Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przekazuje plakat dotyczący konieczności stosowania się do zaleceń epidemicznych. Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 04-09-2020 08:11
Wersja XML