Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Wyniki ankiety

  5 stycznia 2020r. odbyło się spotkanie ws. przebudowy ul Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich (na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul A. Bożka),
  Data publikacji: 17-02-2020 14:59
 • Ranking Lider Rozwoju

  Brak opisu obrazka
  Miło nam poinformować iż w organizowanym wspólnie Ministerstwem Cyfryzacji rankingu Lider Rozwoju wyróżniona została Gmina Kolonowskie.
  Data publikacji: 14-02-2020 10:38
 • Spotkanie KRUS

  Brak opisu obrazka
  W załączeniu informacja, dot. spotkania szkoleniowo–informacyjnego przedstawicieli branży rolniczej, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu przy współpracy Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Gospodarzem spotkania była Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach Opolskich kierowana przez Panią Izabelę Majerską: PDFSpotkanie szkoleniowo - informacyjne.pdf
  Data publikacji: 14-02-2020 10:23
 • System ekozarządzania i audytu EMAS

  Brak opisu obrazka
  W załączeniu pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, dotyczące systemu ekozarządzania i audytu EMAS: PDFGDOŚ system EMAS Pismo wpl..pdf
  Data publikacji: 14-02-2020 09:52
 • Usuwanie azbestu 2020

  Brak opisu obrazka
  Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo około 10% kosztów usuwania azbestu (jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy) oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego. Pozostałe około 90% kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2020 r., w terminie do 28 lutego 2020 r. Z osobami, które złożą deklaracje, zostaną zawarte – po otrzymaniu zapewnienia otrzymania dofinansowania - odpowiednie porozumienia i umowy. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77 461 11 40 w. 48. Wniosek – deklaracja do pobrania DOCXa DEKLARACJA MIESZKAŃCA.docx lub w tut. urzędzie. Nadmieniamy, że w roku 2021 dofinansowanie do usuwania azbestu będzie tylko na poziomie około 70% lub mniej (co zależne jest to od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca, który wzrósł, a także od oferty przedstawionej przez wybraną firmę).
  Data publikacji: 11-02-2020 10:13
 • Spotkanie noworoczne PTTK

  Brak opisu obrazka
  7 lutego w Zawadzkiem odbyło się coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej w Zawadzkiem.
  Data publikacji: 10-02-2020 07:32
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodno-prawnych. Szczegóły: PDFGL.ZUZ.3.421.229.2019.BS.pdf
  Data publikacji: 07-02-2020 13:05
 • Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-informacyjne

  Brak opisu obrazka
  W załączeniu zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. "Susza - zagrożenia dla upraw rolniczych", które odbędzie się dnia 18.02.2020 r.: PDFzaproszenie.pdf
  Data publikacji: 07-02-2020 10:31
 • Przekazanie dotacji celowej - sport

  Brak opisu obrazka
  W odnośniku informacje dotyczące przekazania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2020
  Data publikacji: 05-02-2020 14:34
Wersja XML