Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ograniczenia niskiej emisji

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WFOŚiGW W OPOLU

Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Programem objęte są budynki mieszkalne.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Program składa się z czterech części:

 1. EKO-PIEC - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych, zwana dalej Programem EKO-PIEC,
 2. EKO-TERM - Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-TERM,
 3. EKO-DOM - Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-DOM,
 4. OZE - Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zwana dalej Programem OZE.

Więcej informacji nt programu znajduje się TUTAJ

 

 

 

Wersja XML