Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2 lutego 2016

CERTYFIKAT SKUTECZNEGO UŻYTKOWNIKA CAF

Po pozytywnej weryfikacji Raportu Jakości Zastosowania CAF możemy poinformować, iż Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie otrzymał Certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF.  W 2015 r. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wziął udział w bezpłatnym projekcie PO KL 5.2.2 pn. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Celem projektu było wdrożenie w urzędzie Wspólnej Metody Oceny CAF 2013. Metoda ta jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością i skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML