Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14 stycznia 2016

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin wraz z Załącznikami „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” zwany „Prosumentem Opolskim” oraz nowy wzór „Wniosku o udzielenie dotacji”. Nowe dokumenty umieszczono na stronie internetowej Funduszu w Zakładce: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski

Wersja XML