Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12 października 2015

INFORMACJA DOT. USUWANIA AZBESTU W GMINIE KOLONOWSKIE

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie VI nabór”, umowa Nr 134/2015/G-25/OZ-ZOA/D  z dnia 16 lipca 2015 roku.

Całkowita wartość zadania wyniosła 16.814,52 zł, z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował (50% kosztów) – 8.407,26
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował (35% kosztów) – 5.885,08
  3. Właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest (15% kosztów) – 2.522,18

Powyższe zadanie objęło 13 posesji, z których usunięto 24,765 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dachowych, falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były zabezpieczane, odbierane i transportowane na odpowiednie składowiska odpadów azbestowych lub demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli a następnie odwożone do utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie i Dobrowie.

Projekt usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Pana Tomasza Wieczorka z Bielska Białej.

Wersja XML