Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 lipca 2015

INFORMACJA Z WFOŚIG W OPOLU

Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. zatwierdziła zmianę do „Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Jednocześnie ponownie informujemy, że Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r. zatwierdził zmianę wniosku o dotację w zakresie „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Aktualny „Regulamin Programu dofinansowania …” wraz z załącznikami oraz aktualny „Wzór wniosku o dotację ” umieszczone są na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Portal Beneficjenta/Prosument Opolski.

Ponadto nadmieniamy, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 6 Regulaminu Programu wnioski o dotację złożone na niewłaściwym formularzu podlegają odrzuceniu bez wzywania ich do uzupełnienia.

Wersja XML