Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13 maja 2015

ZAPROSZENIE

W imieniu Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi XX Konkursu fotograficznego "Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2015”. Szczegóły konkursu dostępne na stronie: http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/node/212

Brak opisu obrazka

DOCXregulamin_konkursu_i_karty_zgloszenia.docx

Wersja XML