Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19 września 2014

ZAGUBIONO TABLICĘ REJESTRACYJNĄ!

Zagubiono tablicę rejestracyjną o numerze OKL 73WR. Ewentualnego znalazcę prosimi o kontakt z sekretariatem UMiG, tel. 77/461 11 40 w. 22 lub sekretariat@kolonowskie.pl.

Wersja XML