Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady segregacji odpadów

W załączniku nowy system zagospodarowania odpadów obowiązujący od 1.08.2016 r.

JPEGulotka_str1.jpeg

JPEGulotka_str2.jpeg


W załączniku ulotki "Czystego Regionu": PDFczysty region ulotka_2.pdf PDFczysty region ulotka_1.pdf


W załączniku zasady segregacji odpadów, obowiązujące od lipca 2014: DOCulotka - poprawiona.docPDFczysty region 32(1).pdf.


Zasady segregacja popiołu od listopada: JPEGczysty-region-NGL37-v2.jpegJPEGodpady.jpeg.

Wersja XML