Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 czerwca 2014

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Od 2 czerwca do 29 sierpnia 2014 r. będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli/oddziałów, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Są to następujące placówki:

W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.

Zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej nawiązują do zasad obowiązujących w rekrutacji podstawowej.

Terminy składania wniosków o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami przedstawiają się następująco:

Dokładne informacje o rekrutacji uzupełniającej wraz z wymaganymi dokumentami będzie można znaleźć na stronach placówek oświatowych pod adresem: http://bip.kolonowskie.pl oraz w przedszkolach/oddziałach od dnia rozpoczęcia rekrutacji.

Wersja XML