Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26 maja 2014

UWAGA:

Od 19 do 30 maja zapraszamy Rodziców dzieci kontynuujących edukację oraz przyjętych do przedszkoli / oddziałów na podpisywanie umów świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na okres od 01.09.2014 r.
do 30.06.2015 r.

Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie będzie jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wersja XML