Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa efektywności energetycznej

Tytuł projektu:

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KOLONOWSKIE

Dofinansowanie oraz pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Przedmiotowa inwestycja przeprowadzona została w 4 budynkach użyteczności publicznej:

1. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku poprzez:

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku polegająca na:

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok

Zakres projektu: Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku:

4. Remiza OSP w Kolonowskiem

Zakres projektu: Termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni na gazową, wewnętrzną instalacją gazu oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania:

Oczekiwany efekt ekologiczny

Planowany efekt ekologiczny wyrażony oszczędnością energii pierwotnej wynosi 2187 GJ/rok. Wartość ta wynosi 60,2% obliczeniowego zużycia energii przed  podjęciem działań termomodernizacyjnych.


Koszt całkowity: 2.134,70 tys. PLN
Dotacja: 613,49 tys. PLN
Pożyczka:  1.175,14 tys. PLN

Wersja XML