Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20 stycznia 2012

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI

Gmina Kolonowskie ogłasza nabór na wolne stanowiska nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Dzieci – nasza przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniku: 

Wersja XML