Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22 lipca 2013

DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZKOWA - FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jako najstarszy fundusz pożyczkowy w Polsce udziela najlepszego w regionie wsparcia na modernizację przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, dokapitalizowanego ze środków Unii Europejskiej. W Fundacji można pozyskać pożyczkę na zakup lub budowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń oraz pojazdów użytkowych. Możliwy jest również zakup wyposażenia np. sklepu oraz doposażenia w towary oraz materiały handlowe. Dodatkowo rolnicy mogą przeznaczyć środki na zakup maszyn i gruntów rolnych lub podjęcie nowego kierunku produkcji.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacja.opole.pl

Wersja XML