Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:

Celem operacji jest promocja zdrowego trybu życia poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz udostępnienie miejsca do organizacji zawodów sportowych.

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem przy ul. Szkolnej

obejmuje zagospodarowanie działki obiektami i urządzeniami służącymi rekreacji i uprawianiu sportu:

Zagospodarowanie terenów zielonych w Kolonowskiem przy ul. Leśnej

obejmuje:

Projekt realizowany od marca 2013 do grudnia 2014.

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

379 486,45 PLN

Koszty kwalifikowane

308 525,57 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%

246 820,00 PLN

Wersja XML