Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem

Tytuł projektu:

Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług na obiekcie społeczno-kulturalnym poprzez  remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu, co przyczyni się do rozwoju aktywności społecznej i integracji mieszkańców Kolonowskiego i poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

Remont sali widowiskowej

obejmuje:

Budowa parkingu na działce gminnej nr 989/2 w Kolonowskiem

Projekt realizowany od marca 2013 do grudnia 2014.

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

339 400,63 PLN

Koszty kwalifikowane

275 935,48 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%

220 748,00 PLN

Wersja XML