Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierunek Kolonowskie

Tytuł projektu:

Kierunek Kolonowskie

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:

Celem operacji jest stworzenie pakietu promocyjnego Gminy Kolonowskie w postaci map z planami miejscowości Gminy Kolonowskie, ułatwiających turystom poruszania się po terenie oraz spotu reklamowego zachęcającego do odwiedzenia.

Realizacja operacji przewiduje wykonanie materiałów promocyjnych - spotu reklamowego oraz planów miejscowości - mających na celu pokazanie walorów gminy Kolonowskie, zachęcenie turystów do odwiedzenia gminy oraz ułatwienie im poruszania się po terenie gminy i odnalezienie nie tylko miejsc do zwiedzenia, lecz również miejsc typu: apteka, poczta itp.

Zakres operacji obejmuje wykonanie:

1. Map z planami miejscowości Gminy Kolonowskie:

Oprócz planów miejscowości, mapy zawierać będą na odwrocie część opisową.

2. Przygotowanie i produkcję 30 sekundowego spotu reklamowego.

Projekt realizowany od marca 2013 do grudnia 2013.

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji

18 573,00 PLN

Koszty kwalifikowane

15 100,00 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%

12 080,00 PLN

Wersja XML