Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11 czerwca 2013

UWAGA MIESZKAŃCY!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” informuje, iż w związku z upływającym terminem odbioru odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach oraz zabraniem przez firmy wywozowe dzierżawionych Państwu pojemników na odpady komunalne, mieszkańcy proszeni są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w worki przeznaczone do gromadzenia w/w odpadów (w dowolnych kolorach) i zbieraniu w nich odpadów komunalnych. Worki te zostaną od Państwa odebrane w pierwszych dniach lipca br. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co zapewni ciągłość w funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych.

Wersja XML