Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10 czerwca 2013

UWAGA!

Według danych uzyskanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informujemy, że na odcinku około 3 km
od miejscowości Zawadzkie w stronę Kolonowskiego występują utrudnienia w przejeździe w związku
z wypływem wody z pól i lasów. Należy zachować ostrożność. Ustawiono znaki informacyjne. 

Wersja XML