Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - OC

Zarządzenie Nr Or.0050.116.2012 Burmistrza Kolonowskiego - Szefa Obrony Cywilnej z dnia  18.12.2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Kolonowskie

DOCZarządzenie Nr Burmistrza Kolonowskiego z dnia w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Kolonowskie.doc (68,00KB)

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2012 Szefa Obrony Cywilnej Miasta i  Gminy Kolonowskie – Burmistrza Kolonowskiego w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO)

DOCzarządzenie swo.doc (60,00KB)

Wersja XML