Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Siłownia zewnętrzna przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych

Tytuł projektu:
Siłownia zewnętrzna przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Zgodnie z założeniami zdemontowano uszkodzone i wysłużone urządzenia, usunięto górną warstwę gruntu w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń, wykonano fundamenty betonowe pod urządzenia, zamontowano nowe urządzenia:

Projekt realizowany od lutego do listopada 2012.

Wartość projektu:
Koszty całkowite:

28 387,16 PLN

Koszty kwalifikowalne:
23 150,80 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 70%
17 581,08 PLN

Wersja XML