Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa placów zabaw w czterech miejscowościach na terenie Gminy Kolonowskie

Tytuł projektu:
Budowa placów zabaw w czterech miejscowościach na terenie Gminy Kolonowskie

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
W ramach realizacji operacji wybudowano cztery place zabaw w miejscowościach: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie i Kolonowskie. Zgodnie z założeniami projektowymi na wyznaczonych terenach wykonano roboty mające na celu ukształtowanie terenu, wykonano chodniki na dojściu do placów zabaw oraz zainstalowano urządzenia takie jak: zestawy zawierające wieżę z daszkiem, zjeżdżalnię, pomosty średni i niski, pomost skośny krótki, pomost skośny długi, pomost wiszący, pomost z belką, przeplotnia drewniana, drabinka skośna, huśtawki, bujak, piaskownice, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, betonowe stoły do tenisa stołowego oraz płoty drewniane.

Projekt realizowany od października 2009 sierpnia 2010

Wartość projektu:
Koszty całkowite:

165 756,76 PLN

Koszty kwalifikowalne:
135 866,20 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 75%
101 899,00 PLN

Wersja XML