Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z modernizacją budynku szatni LZS Staniszcze Wielkie

Tytuł projektu:
Przebudowa z modernizacją budynku szatni LZS Staniszcze Wielkie

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług na obiekcie sportowo-rekreacyjnym. Projekt zakłada wymianę m.in. instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia i konstrukcji dachu, montaż instalacji solarnej, docieplenie poddasza i ścian zewnętrznych oraz utwardzenie tarasu przed budynkiem.

W wyniku przebudowy i modernizacji powstały następujące pomieszczenia:

Na parterze:

Na poddaszu mieścić się będą:

Projekt realizowany od marca do października 2011

Wartość projektu:

Koszty całkowite:
304 870,90 PLN

Koszty kwalifikowalne:
249 894,18 PLN

Dotacja 75%:
187 420,00 PLN

Wersja XML