Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urządzenia elektryczne i elektroniczne

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Co to jest ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (ZSEE)?
To stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputerowe, informatyczne, narzędzia elektryczne – słowem jest to każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie.  Nawet stare lub niesprawne zabawki elektryczne są traktowane jako odpad niebezpieczny i oznaczone piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi (domowymi).

Dlaczego Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny jest traktowany jako odpad niebezpieczny?
Sprzęty elektryczne i elektroniczne zwierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby.
Metale ciężkie znajdujące się w jednej baterii są w stanie zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi lub 400 litrów wody! Co to oznacza? To, że poprzez glebę czy wodę, szkodliwe substancje dostają się do roślin, do organizmów zwierząt a finalnie do naszego pożywienia!

Jak postępować z elektrośmieciami?
Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym zawiera zapis:
„Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami”
Zgodnie z prawem Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny można nieodpłatnie oddać do:

Kary

Za wyrzucenie elektrosmieci w miejscu niedozwolonym grozi kara grzywny do 5000 zł. także za samodzielny demontaż grozi kara grzywny! Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny można wyrzucić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i powinien on być kompletny.

Co się dzieje ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym po przekazaniu do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki?

Zebrany sprzęt trafia do zakładu przetwarzania gdzie jest demontowany i wydzielane są frakcje, zaś szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji. Poszczególne surowce (plastiki, metale itp.) są poddawane dalszemu przetworzeniu w celu ponownego wykorzystania. Dzięki temu uzyskujemy prawidłowy cykl życia sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Wersja XML