Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8 listopada 2012

PROJEKT DO KONSULTACJI

W załączniku projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sposób konsultacji ww. programu jest określony w pkt XI projektu. DOCprojekt pr. wspólpr. na 2013.doc

Wersja XML