Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11 września 2012

PRACE MODERNIZACYJNE NA LINII KOLEJOWEJ OPOLE- CZĘSTOCHOWA

W załączeniu odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, p. Andrzeja Massela, na interpelację posła Ryszarda Galli, w sprawie zaawansowania prac modernizacyjnych na linii kolejowej Częstochowa-Opole.

Wersja XML