Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15. Juli 2010

Wetterwarnmeldung

Das Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft Abteilung Wrocław warnt vor möglichen Gewittern mit Hagelschlag.

Wersja XML