• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuję, ze dnia 19 marca 2012 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga" w Kolonowskiem na realizację zadania publicznego pt. "Nauka pływania dla dzieci z Gminy Kolonowskie".
Każdy, w terminie do dnia 29 marca 2012 r., może zgłaszać uwagi dot. oferty. DOCoferta kolping.doc
Wersja XML

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
tel. 77 46 11 140
fax 77 4611 140 w. 31
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15400548
w tym miesiącu: 124214
dzisiaj: 3532

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1