Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi

Brak opisu obrazka

Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie przy wykorzystaniu potencjału turystycznego i rekreacyjno-sportowego trzech sąsiadujących ze sobą gmin.

Głównym celem projektu jest:

Poprawa systemu infrastruktury turystycznej i towarzyszącej oraz usług oferowanych dla turystów odwiedzających tereny gminy Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek, położonych wzdłuż doliny Małej Panwi, co poprawi dostęp mieszkańców i turystów do tych dóbr.

I. Wspólną oś projektu stanowi:

 1. wytyczenie 40,3 km nowych szlaków rowerowych, remont 27,9 km istniejących szlaków rowerowych na ternie Gminy Zawadzkie
 2. budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej na szlakach rowerowych
 3. Budowa 8 przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 2
  obejść:
  a) na terenie Gminy Zawadzkie 3 przystanie kajakowe, w tym:
  przystań z polem biwakowym w miejscowości Kielcza
  - 2 przystanie z przeszkodą - "próg wodny" w miejscowości Żędowice
  b) Na terenie Gminy Kolonowskie powstaną 3 przystanie kajakowe, w tym:
  - Przystań kajakowa (przeszkoda Kolonowskie)
  - Przystań kajakowa "Fosowskie"
  - Przystań kajakowa - przeszkoda Staniszcze Małe
  c) na terenie Gminy Ozimek powstaną 2 przystanie kajakowe i 2 obejścia, w tym:
  - przystań kajakowa Krasiejów - "Czarny Dół"
  - Przystań kajakowa Park Hutnika w Ozimku wraz z modernizacją infrastruktury
  technicznej - przebudowa muszli koncertowej, ciągów pieszych o długości 420 m
  oraz zagospodarowaniem zieleni
  -przeszkoda-próg wodny "Czarny Dół"
  -przeszkoda-próg wodny w Krasiejowie
 4. uporządkowanie koryta rzeki Mała Panew:
  a) oczyszczenie koryta rzeki Mała Panew na terenie gminy Kolonowskie - około 8 km
  b) uporządkowanie koryta rzeki Mała Panew w celu poprawy bezpieczeństwa kajakarzy na terenie gminy Ozimek - około 1,5 km.

II. Uwzględniając indywidualne uwarunkowania każdej z gmin, w zakres projektu dodatkowo wchodzi:

 1. na terenie Gminy Zawadzkie:
  a) przebudowa budynku kinoteatru w Zawadzkiem na budynek Centrum Informacji
  Turystycznej, poprzez utworzenie:
  - biura Informacji Turystycznej,
  - sala konferencyjno - szkoleniowa wraz projektorem i systemem nagłośnienia,
  - miejsce spotkań turystów z zapleczem gastronomicznym,
  - przechowalnia i pomieszczenie magazynowe dla rowerów i kajaków,
  - galeria wystawienniczo-artystyczna,
  - zagospodarowanie terenu wokół obiektu,
 2. na terenie Gminy Kolonowskie:
  - budowa infrastruktury komunikacyjnej o długości 2,02 km łączącej "Dinopark" z miejscowością Staniszcze Małe
 3. na terenie Gminy Ozimek:
  - przebudowa szlaku turystycznego o długości 1,3 km na terenie Dinoparku (ul. 1 Maja w Krasiejowie)
  - renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku z 1827 jako jednej z atrakcji turystycznych wraz z ciągiem dojazdowym o długości 140 m (ul. Hutnicza)
Wersja XML