Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Informujemy, że obowiązek naniesienia przyłącza na mapy geodezyjne wynika z :

„Art. 29a. [Wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego] 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.”

Prawa budowlanego (Dz. U. rok 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.)

DOCWarunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej etap III i IV ważne do 30.04.2011.doc (22,50KB)

PDFInf. przyłączanie się do kanalizacji 2010 (24,90KB)

 

Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej dla wsi Spórok:

PDFWarunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej SPÓ..pdf (27,71KB)

PDFInf.przyłączanie sie do kanalizacji SPÓROK 2011.pdf (22,90KB)

Wersja XML