Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20 maja 2011

Brak opisu obrazka

SZKOLIŁA NAS PANI DOROTA WARAKOMSKA!

Brak opisu obrazka Od września 2010 Gmina Kolonowskie, wraz z gminami: Ozimek, Dobrodzień i Zębowice, bierze udział w projekcie pn. „Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego”.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów wymienionych wyżej gmin.  Liderem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie.

Istotnym elementem szkoleń jest budowanie właściwego wizerunku urzędu oraz kontakt z mediami. Tego ostatniego zagadnienia dotyczyło szkolenie, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 19 maja. Prowadziła je sama Dorota Warakomska, dziennikarka związana do niedawna z Telewizją Polską ("Wiadomości" i "Panorama").

Brak opisu obrazka Podczas szkolenia pracownicy urzędu mieli okazję dowiedzieć się, jak dziennikarze postrzegają informacje i czego tak naprawdę chcą się dowiedzieć.Uczyli się sposobów współpracy z mediami, tego, co i w jaki sposób należy mówić, jak się zachowywać, aby nie ucierpiał na tym wizerunek urzędu.

Początkowo wyczuwalny był dystans szkolonych do szkolącego -  p. Warakomska to w końcu nie byle kto! Dziennikarka okazała się jednak osobą tak sympatyczną i bezpośrednią, że bariery zostały przełamane juz po kilkunastu minutach.

Pozostaje mieć nadzieję, że tak przeszkoleni urzędnicy wykorzystają swoją wiedzę w praktyce jak najszybciej - budując pozytywny wizerunek naszego urzędu i gminy w mediach.

Wersja XML