Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 października 2010

KONSULTACJE SPOŁECZNE W STANISZCZACH WIELKICH

W dniu 2 października br., w świetlicy wiejskiej w Staniszczach Wielkich, odbyły się konsultacje w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszenia "Siedlisko" w Zawadzkiem budynku po byłej szkole podstawowej, w celu stworzenia Ośrodka Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, w tym Niepublcnzego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (NZOL).

Prawo do udziału w konsultacjach, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/147/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem, miały osoby zamieszkujące na terenie Staniszcz Wielkich. Uprawnionych, według danych ewidencji ludności, było 888 osób, przy czym w konsultacjach udział wzięły 23.

Mieszkańcy Staniszcz Wielkich w większości opowiedzieli się za darowizną na rzecz Stowarzyszenia - za głosowało 16 osób, przeciw - 7.

W załączniku znajduje się projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", dot. utworzenia ośrodka socjalizacji PDFPlan Siedlisko - pełny.pdf.

Szczegóły dot. działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie internetowej www.siedlisko.org.pl.

Wersja XML