Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18 stycznia 2010

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaW dniach 14-17 stycznia br. w Brnie odbyły się jedne z największych w Europie targi regionów - Regiontour 2010. W ramach projektu "Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi" gmina Kolonowskie miała możliwość w nich uczestniczyć. W ramach stoiska Olomouckeho Kraje, w części przeznaczonej dla parterów zagranicznych, przedstawiciele gminy (p. Franciszek Klimas - Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Grzegorz Hajduk - radny oraz p. Anna Szaton - koordynator projektu) promowali nasz region. Wśród materiałów promocyjnych znalazły się przede wszystkim wydawnictwa projektowe - foldery dotyczące samego projektu, atrakcji turystycznych oraz możliwości zakwaterowania na naszym terenie.

Podczas targów doszło także do spotkania z naszymi czeskimi partnerami - przedstawicielami Regionu Hranicko - oraz innymi polskimi regionami, obecnymi w Brnie.

Mamy nadzieję, że prezentacja na Regiontour przyniesie gminie wymierne korzyści w postaci zwiększonej liczby turystów, odwiedzających nasze tereny.

Wersja XML