Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

500 000!

Dzięki tym z naszych Mieszkańców, którzy zaszczepili się między 1 sierpnia a 31 października, Gmina Kolonowskie otrzymała 500 tys. złotych za zajęcie 2. miejsca w  powiecie strzeleckim w konkursie „Rosnąca Odporność”. Zgodnie z regulaminem wygraną można przeznaczyć na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na zwalczanie jego skutków. W związku z tym środki pochodzące z wygranej zostaną przeznaczone na rozbudowę terenów sportowych w Kolonowskiem przy ul Szkolnej oraz boiska w Staniszczach Wielkich. Wszystkim zaszczepionym przeciw COVID 19 serdecznie dziękujemy!

Brak opisu obrazka

Wersja XML